Overzicht goochelverenigingen, aangesloten bij de NMU

Hieronder vindt u een overzicht van alle Nederlandse goochelverenigingen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Magische Unie (NMU).
De goochelverenigingen hebben elk een uniek karakter, maar samen vormen zij het NMU-netwerk in Nederland en ondersteunen zij gedeelde doelstellingen op het gebied van de goochelkunst.

Er zijn goochelclubs die zich puur op volwassen leden richten, maar er zijn ook veel goochelclubs met een jeugdafdeling. En als je geen lid wilt of kunt worden van een club, kun je je altijd nog aanmelden bij de NMU MAGIC CLUB.

Waar kan de jeugd leren goochelen?
Een deel van de goochelverenigingen heeft een jeugdafdeling en sommige goochelclubs accepteren ook jeugdleden als ze niet een speciale jeugdafdelig hebben. Als je wilt leren goochelen is het wel handig om lid te worden van een club, want daar krijg je les goocheltechnieken en coaching bij het voorbereiden van jouw act.

Kijk op de pagina Jeugdafdelingen voor alle goochelclubs voor de jeugd.

Dutch Magical Society

De Dutch Magical Society is een vereniging waar kleinkunst in de grootste van het woord centraal staat. Naast goochelen wordt aandacht besteed aan onder andere theater, drama, muziek en dans. Zo willen wij de goochelkunst tot een hoger niveau brengen.

Als vereniging bieden wij de mogelijkheid je als lid, te laten coachen, trainen en begeleiden door de medeleden van de vereniging. Je ervaart directe hulp in en bij de ontwikkeling van een goochel act of voorstelling. Als lid of als jeugdlid ervaar je motivering en stimulering, en leren de leden trucs door middel van lezingen workshops en wederzijds enthousiasme. Daar waar wij zelf niet kunnen voorzien, zullen wij proberen hulp te vinden bij andere specialisten of andere verenigingen. Bij onze vereniging zijn jeugd- en volwassen leden samen. We delen expertise en de volwassenen helpen de jongeren verder.

Onze clubavonden vinden plaats op iedere tweede vrijdagavond van de maand in het mekka van de Nederlandse goochelwereld, het Magic Art Center in Bennebroek. Daarnaast hebben wij een tweede locatie geopend! Deze clubavonden vinden plaats op iedere derde vrijdagavond van de maand Exloo (Drenthe)!

Kijk voor meer informatie op onze site, en neem contact op als je een keer wil komen kijken!

CORRESPONDENTIEADRES
Zuiderhoofdstraat 3
7875 BW Exloo
E: info@dutchmagicalsociety.nl
T: 06 – 55 37 71 77

LOCATIE BENNEBROEK
Magic art Center
Meerweg 1A
2121 VA in Bennebroek
023-5848040

LOCATIE EXLOO
Diner – cafe Bussemaker
Zuiderhoofdstraat 1
7875 BW Exloo

Contactpersoon

Dennis Renadel de Lavalette (Voorzitter)

Telefoonnummer

06 – 55 377 177

E-mail

info@dutchmagicalsociety.nl

Website www.dutchmagicalsociety.nl

Jeugdafdeling

Ja

Magische kring Zwolle

Contactpersoon

Dhr. B. Bosman (Secretaris)

Telefoonnummer

06-51129493

E-mail

mkzzwolle@gmail.com

Jeugdafdeling

Nee

Goochelvereniging Aladdin – Zwolle

Op 22 september 1986 werd goochelvereniging “ALADDIN” opgericht, de vereniging bestaat uit zowel dames als heren en de leeftijd varieert tussen de 20 en 70 jaar. Door de leden worden alle facetten van de goochelkunst beoefend, maar ook clownsacts, heksenfeesten en vuurvreten schuwen sommige leden van de vereniging niet.

De clubleden komen eens per maand op een dinsdagavond bij elkaar in de bestuurskamer van een wijkgebouw in Zwolle, de data zijn altijd voor een heel jaar bekend, gedurende de zomermaanden worden geen bijeenkomsten gehouden. De leden komen uit de wijde omgeving van Zwolle, van Zuidbroek(provincie Groningen) tot uit Eerbeek in Gelderland. De vereniging heeft een clubgoochelboek, waarin elke maand door een clublid een goocheltruc wordt beschreven.

De vereniging onderhoudt contacten met verenigingen uit de regio, maar ook met verenigingen uit Duitsland, wat regelmatig tot clubuitwisselingen leidt, zo organiseert “ALADDIN” om de twee jaar een clubontmoetingsdag waarvoor ook verenigingen uit het buitenland worden uitgenodigd.

Om de geborgenheid van de vereniging niet te verstoren is er in het clubreglement vastgelegd dat de vereniging voorlopig niet groter zal groeien dan 15 leden. De vereniging heeft geen jeugdafdeling, geïnteresseerden worden doorverwezen naar Passe-Passe. Nieuwe leden worden voor 6 clubavonden uitgenodigd, waarna de leden d.m.v. een schriftelijke stemming beslissen of het aspirant-lid toegelaten wordt.

Contactpersoon

Dhr. H. Timmerman (Secretaris)

Telefoonnummer

038-4543521

E-mail

timmerman.h@telfort.nl

Website

http://www.aladdinzwolle.nl

Jeugdafdeling

Nee

Broederschap van Goochelaars Okito – Vught

De Broederschap Okito is opgericht in 1951 en de leden komen elke eerste vrijdagavond van de maand bijeen in Vught. Er wordt dan kort vergaderd gevolgd door veel gegoochel, uitleg en feedback. De leden voorzien elkaar van tips, informatie en positieve kritiek, alles met het oog op verhoging van het niveau en de onderlinge kameraadschap. Ieder jaar vindt in oktober de “Okito-dag” plaats waaraan ook de partners van de leden kunnen deelnemen. Die dag wordt afgesloten met een gezamenlijk diner omlijst met salongoochelen. Veelal wordt ook een externe goochelvoorstelling op locatie gegeven voor bijvoorbeeld ouderen en/of gehandicapten.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!. Om tot de Broederschap te kunnen toetreden moet echter wel een ballotageperiode worden doorlopen. Deze is bedoeld voor wederzijdse kennismaking en omvat maximaal drie bijeenkomsten waarop van de kandidaat wordt verwacht dat hij het nodige laat zien inzake zijn kennis/kunde op goochelgebied en sociale vaardigheden.
Wie uit serieuze interesse voor de goochelkunst en met het oog op een eventuele toetreding een bijeenkomst zou willen meemaken, kan dat aan het bestuur kenbaar maken via de secretaris. Van degene die tot een clubavond wordt toegelaten wordt strikte geheimhouding verwacht.

Contactpersoon

M. Popelier (Secretaris)

Telefoonnummer

06-12887105

Website

http://www.okito.nl

Jeugdafdeling

Nee

Magische Kring Centraal Nederland (MKCN) – Utrecht, de Bilt

De MKCN is een actieve vereniging van magic entertainers (goochelaars, clowns, buiksprekers en mentalisten) met ruim veertig leden. Alle leden beoefenen de goochelkunst, maar leden kunnen zowel professional als beginner zijn.
De leden komen eenmaal per maand bijeen in De Bilt. De jeugdbijeenkomst gaat vooraf aan de bijeenkomst van de senioren.

Contactpersoon

Dhr. W. van Dokkum (Secretaris)

Telefoonnummer

030-6992860

E-mail

w.dokkum@wxs.nl

Website

http://www.goochelaars.org

Jeugdafdeling

MKCN-Jeugd met circa 12 leden

Magische Kring Twente (MKT) – Twente

De MKT komt iedere tweede maandag van de maand bij elkaar. Op dit moment bestaat de vereniging uit 16 leden. De MKT is een gezellige club met veel bitterballen en leden die met wedstrijden meedoen. De acts worden op de clubavonden uitvoerig besproken en verbeterd. 
Enkele bekende voormalig clubleden van de MKT zijn Flip Hallema en Hans Kazan. Iedereen die oprecht in het goochelen is geïnteresseerd, is welkom om een aantal bijeenkomsten bij te wonen. Hierna beslissen de leden van de MKT of er tot lidmaatschap kan worden overgegaan.

Contactpersoon

Dhr. J. Kosters (Voorzitter)

Telefoonnummer

0523-237299 / 06-50593805

E-mail

info@goochelaarjan.nl

Jeugdafdeling

Nee

Magische Liga “52 Schakels” – Rotterdam

De Magische Liga “52 Schakels” is in 1947 opgericht en daarmee een van de oudste goochelverenigingen in Nederland. 
Doel van de vereniging is om de goochelkunst in een gezellige sfeer op een hoger plan te brengen. Het is dan ook geen vereniging waar u goochelen kunt leren maar wel uw vaardigheden kunt uitbreiden. Om lid te worden dient, na een aantal kennismakingsbezoeken en ballotage, een proeve van bekwaamheid te worden afgelegd. 
Als u daarvoor slaagt en wordt opgenomen in de keten van 52 Schakels wordt van u verwacht dat u de maandelijkse bijeenkomsten zo veel als mogelijk bezoekt en af en toe zelf ook een steentje bijdraagt door te goochelen. 
Na afloop van haast ieder optreden volgt een geanimeerde discussie waarin het geboden wordt verklaard en/of suggesties voor verbetering worden aangedragen. Niet voor niets wordt wel gezegd: “Ik ging met een trucje naar de club en kwam met een nummer terug”.

Naast het vele enthousiaste goochelen worden op de clubavonden veelal ook thema-avonden, workshops en lezingen gehouden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van multimedia, zoals het bekijken en bespreken van video’s en DVD’s. Momenteel hebben we 16 leden: amateurs, semi-beroeps en professionals, in leeftijd variërend van 29 tot 81 jaar. 
De Magische Liga is terecht trots op haar bibliotheek met meer dan 600 goochelboeken en tijdschriften uit binnen-en buitenland. De leden kunnen deze gratis lenen. 
De bijeenkomsten zijn elke tweede dinsdag van de maand (behalve in de maand augustus) in het clubgebouw van volkstuinvereniging “de Beukhoeve” aan de Slinge in Rotterdam. Hebt u interesse in een kennismakingsbezoek, dan kunt u contact opnemen met de secretaris.

Contactpersoon Dhr. H. Op den Brouw (Secretaris)
Telefoonnummer 078-6198268
E-mail H.OpdenBrouw@uvt.nl
Website http://www.52Schakels.nl
Jeugdafdeling Nee

Goochelclub Rotterdam (GCR) – Rotterdam

De Goochelclub Rotterdam telt momenteel 42 leden. 
Hierbij zijn zowel beroeps goochelaars als amateurs. Twee maal per maand komen de leden op een donderdagavond bijeen in Rotterdam. 
Op de officiële clubavond vinden diverse activiteiten plaats zoals workshops, clubwedstrijden en het ontvangen of bezoeken van andere verenigingen. Nieuwe leden moeten natuurlijk passen in de vriendenkring en uiteraard wordt er gekeken naar goochelvaardigheden.

De goochelclub heeft ook een jeugdafdeling met 14 leden in leeftijd variërend van 8 tot 17 jaar, die 1 maal per maand bijeen komt en onder begeleiding van enkele senioren worden de fijne kneepjes van het vak geleerd.

Wij komen op de 1e en 3e donderdag bij elkaar bij: Manege Lansbergen, Bergweg zuid 135, 2661 CS Bergschenhoek.

Secretaris: Dick van der Zwan, Tel: 06-40639785, 070-3994617, E: picapica46@gmail.com

Jeugdafdeling: Dick van der Zwan, Tel: 070-39 94 617, E: picapica46@gmail.com

Contactpersoon Dhr. J. Anders (-)
Telefoonnummer 010-4677984
E-mail johnanders@kpnmail.nl
Website http://www.goochelclubrotterdam.nl
Jeugdafdeling Ja

Goochelvereniging “Carte Blanche” – Velden

De Limburgse goochelvereniging “Carte Blanche” is opgericht in 2004. In 2014 hebben we ons 10-jarig jubileum gevierd met een spetterende show.
De club telt zo’n 10 leden. Eén keer per maand komen we op maandagavond bij elkaar in de Dynamite Magic Shop in Velden. We besteden dan eerst aandacht aan een thema en op het einde van de avond sluiten we af met een ronde “vrij goochelen”. 
Nieuwe leden dienen een ballotageprocedure te doorlopen, waarbij wij een redelijk goochelniveau verwachten. Maar het is zeker zo belangrijk dat het aspirant lid ook “past” in onze vereniging!

Contactpersoon Boukje de Boer (secretaris)
Telefoonnummer 06 – 22 83 27 90
E-mail info@carte.nl
Jeugdafdeling Nee

Goochelvereniging Gonga – Rijen

De goochelvereniging GONGA (Gezonde Ontspanning Na Gedane Arbeid) is opgericht op 6 oktober 1960. 
Onze vereniging heeft als doelstelling: alle facetten van de goochelkunst te bevorderen en uit te dragen. Wij zijn een vereniging met amateurs- en beroepsgoochelaars. Het aantal leden van GONGA schommelt rond de 25 leden. Eens per maand komen de leden van GONGA samen in Rijen, onze Brabantse thuisbasis bij “Boerke Jacobs”.

Onze clubavonden worden gehouden in ‘t Boerke in Rijen Bovendien beschikt onze vereniging over een jeugdafdeling welke voorafgaand aan de volwassenen een bijeenkomst beleggen. Het is nog steeds mogelijk om lid te worden van Goochelvereniging GONGA. 
Onze aanname-procedure gaat als volgt: Na een officiële uitnodiging komt de introducee één keer een kijkje nemen op onze bijeenkomst. Daarna mag hij/zij als aspirant-lid3 bijeenkomsten bezoeken waarin deze persoon moet laten zien in hoeverre hij de goochelkunst machtig is. 
Na deze drie sessies volgt een stemming en bepalen de huidige leden niet alleen of het aspirant-lid genoeg goochelcapaciteiten heeft maar of deze ook in de vereniging “past”.

Voorzitter Patrick Sengers voorzitter@gonga.nl
Secretaris Marc Korthout secretaris@gonga.nl
Penningmeester Richard Dreijer penninmeester@gonga.nl
Bestuurslid Gerard du Buf
Website http://www.gonga.nl
Jeugdafdeling  Nee

Amateur goochelvereniging Hands Down

Vereniging Hands Down is een besloten vriendenclub die bij de leden thuis bijeenkomt.

Contactpersoon Dhr. D.W. Swierstra (Secretaris)
Telefoonnummer 035-6236280
E-mail swierstra@planet.nl
Jeugdafdeling Nee

Goochelvereniging Merlijn – Nijmegen

Goochelvereniging Merlijn is een kleine goochelclub in de omgeving van Nijmegen. De clubleden komen op afspraak bij elkaar. 
Tijdens de bijeenkomsten wordt er veel aandacht aan het goochelen besteed, m.n. het uitwisselen van trucs, het bespreken van nieuwe ideeën en het doen van suggesties voor verbeteringen. Maar ook het uitproberen van nieuwe effecten, het samen brainstormen en het geven van feedback zijn belangrijke activiteiten.
Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de vormgeving en presentatie van de effecten en de acts. Humor speelt daarbij een belangrijke rol.

Contactpersoon Johan Hendriks (Voorzitter)
Telefoonnummer 0481-371936
E-mail info@johanhendriks.nl
Jeugdafdeling Nee

Magische Ring Friesland – Leeuwarden

In Friesland is goochelen een hobby en/ of beroep dat door verassend veel mensen wordt beoefend. Zij hebben zich verenigd in de Magische Ring Friesland, kort gezegd de MRF. 
Samen proberen zij het goochelen als kunst- en entertainmentvorm op een hoger ‘level’ te brengen door maandelijks bijeenkomsten te organiseren waarbij gasten en leden lezingen verzorgen, elkaar nieuwe trucs tonen en, waar nodig, te verbeteren.

Ook hebben wij een juniorenafdeling waar 3 jonge goochelaars wekelijks worden begeleid bij het ontwikkelen van hun goochelvaardigheden en hun performance. 
Naast deze activiteiten binnen de eigen club organiseert de MRF ook regelmatig landelijke goochelactiviteiten zoals het Magisch Treffen Friesland dat jarenlang honderden bezoekers naar Friesland haalde om er te leren en te verbazen over goochelaars en andere entertainers. 
De MRF is een afdeling van de overkoepelende Nederlandse Magische Unie die alle goochelaars van Nederland verenigd.

Contactpersoon Dhr. P. Plantinga (Secretaris)
Telefoonnummer 0519-294827 / 06-51800109
E-mail magischeringfriesland@gmail.com
Jeugdafdeling MRF heeft enkele jeugdleden

Noord-Hollandse Bond van Goochelaard (NBG) – Hoofddorp

De Noord-Hollandse Bond van Goochelaars (NBG) is een zeer actieve goochelclub en bestaat uit een mix van beroepsgoochelaars, semi-beroeps en amateurgoochelaars. De NBG werd in 1947 in Haarlem opgericht en is nog steeds een vriendschappelijke vereniging waar goochelaars elkaar treffen om de geheimen van de goochelkunst met elkaar te bespreken.

Iedere derde woensdag van de maand komen de senioren in Hoofddorp bijelkaar om zowel de vriendschappelijke band die er onder de clubleden bestaat te onderhouden als voor het vertonen van hun goochelkunsten en nieuwste trucs.

Ook telt de NBG een bloeiende jeugdafdeling. Iedere derde vrijdag van de maand komen de junioren bij elkaar om meer over de kunst van het goochelen te leren. De bijeenkomsten worden georganiseerd in het wijkcentrum De Boerderij, Lutulistraat 139 te Hoofddorp.

Goochelen is tijdens deze clubavonden uiteraard het belangrijkste doel, want zowel amateur als professionele goochelaars leren iedere keer nog steeds meer over het goochelen.

De NBG heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot de grootste en één van de meest toonaangevende goochelverenigingen van Nederland. De NBG is in al die tijd een bloeiende ambitieuze goochelclub gebleven en blijft zich ontwikkelen. Mede dankzij een aantal zeer talentvolle junioren en enthousiaste clubleden.

Contactpersoon Eddy Opperdoes (secretaris)
Telefoonnummer 023-5640830
E-mail info@goochelclubnbg.nl
Website http://goochelclubnbg.nl/
Jeugdafdeling circa 15 leden

Vereniging van amateur-goochelaars Passe Passe – Groningen

‘Passe Passe’ is opgericht in 1942 door dhr. L. van Aalst. Hij had het idee om mensen bijeen te brengen die interesse hadden in het goochelen, om zo de kennis uit te breiden.
De bijeenkomsten werden eerst bij de leden thuis gehouden, maar door het groeiende aantal leden werden de clubavonden al gauw in verschillende zalen in Groningen gehouden. Tegenwoordig huist de club in het ‘MFC De Ludinge’ te Zuidlaren.

Een clubavond bestaat uit een avond vol met optredens van de leden. Aangezien ieder lid zijn eigen specialiteit heeft en niemand eigenlijk de zelfde trucs doet, is een gevarieerd programma verzekerd. We hebben bijvoorbeeld iemand die gespecialiseerd is in vals spelen met kaarten en iemand die erg goed is in trucs met munten. Enkelen van ons maken ook hun eigen trucs, dus er valt een hoop te zien en te leren op een clubavond. Aan het eind van de avond worden er trucs uitgewisseld en uitgelegd en wordt er over de avond nagepraat.
Als je geïnteresseerd bent om een avond te komen kijken kun je contact opnemen met Niels Nijland op de pagina ‘contact’. We gaan er wel vanuit dat je al enige kennis hebt van goochelen. Om lid te worden moet je minstens drie avonden hebben bezocht en dan moet er een proeve van bekwaamheid worden afgelegd. Hier wordt dan getest of je genoeg kennis en bekwaamheid hebt om tot het gezelschap te behoren.

Contactpersoon Dhr. N. Nijland (secretaris)
Telefoonnummer 06-21915274
E-mail passepasse1943@gmail.com
Website http://www.passepasse.nl
Jeugdafdeling Ja, zie www.juniorengoochelclub.nl

Goochelclub Toitoi – Eindhoven

De club is opgericht in 1980. Over het algemeen wordt er eenmaal per maand een clubavond georganiseerd. 
In principe is dit op toerbeurt de derde donderdag en vrijdag van de maand. De clubavonden zijn themagericht en worden steeds door iemand anders voorbereid. 
De avonden beginnen om 20.00 uur met de vergadering waarna er gegoocheld wordt. In principe duren de clubavonden tot circa 23.30 uur.

De Clubavonden vinden plaats in ‘t Hazzo adres: Trolliuslaan 7, 5582 TW Waalre. 
Via een van de leden kan een geïnteresseerde kennis maken met de club. Wanneer hij daarna lid wil worden, beslist de club over toelating als kandidaat lid. Dit kandidaat lidmaatschap duurt 3 niet per se aaneengesloten clubavonden. De club beslist daarna over het definitief toetreden als lid. 
Het is fijn als je kunt goochelen. Belangrijker is echter dat je in de groep past en een positieve bijdrage levert om de Goochelkunst op peil te houden en te bevorderen.

Contactpersoon Dhr. E. van den Heuvel (Voorzitter)
Telefoonnummer 040-2040435
E-mail info@chrvandenheuvel.nl
Website http://www.toitoi.nl
Jeugdafdeling Nee

De Magische Kring Haaglanden (MKH)  – Den Haag

De Magische Kring Haaglanden (MKH) is een gezellige club voor goochelaars in Den Haag en omstreken. De goochelvereniging heeft een bibliotheek die gratis is te raadplegen. 
Historie: De vereniging is opgericht op 27 januari 1998 en heeft twee keer per maand een bijeenkomst. 
Jeugdafdeling: Sinds 14 februari 2006 heeft de MKH ook een jeugdafdeling. De jeugdafdeling – vanaf 8 jaar – wordt steeds begeleid door minimaal twee ervaren leden. 
Activiteiten: Tijdens een clubavond laten de leden elkaar trucs zien en wordt (eventueel) de uitvoering, methode en/of presentatie besproken. Verder organiseert de club ook workshops, lezingen van andere goochelaars en een jaarlijkse clubcompetitie.

Contactpersoon Hr H. Stevens (secretaris)
E-mail secretaris@magischekring.nl
Website http://www.magischekring.nl
Jeugdafdeling Ja

Haagsche amateur goochelclub J.C. Burgerdijk (HAGCJCB) – Den Haag

Contactpersoon Dhr. W.L. v/d Poel (Secretaris)
Telefoonnummer 079-3211912
E-mail w.l.vanderpoel@cs.tudelft.nl
Jeugdafdeling Nee

Ring “Jules Ten I Chi” – Breda

De Ring “Jules Ten I Chi” is een gezellige club van en voor goochelaars en gevestigd in Breda . 
De vereniging is opgericht op 11 februari 1950, en is een van de oudste clubs van Nederland . 
De ring “Jules Ten I Chi”heeft 1x per maand een bijeenkomst op de 2e maandag avond van de maand.

De club bestaat uit professionele, semiprofs en amateur goochelaars en telt zo’n 20 leden. 
De clubavonden worden over het algemeen gevuld door elkaar trucs te laten zien en te discussiëren over de uitvoering, methode of presentatie van een truc en veel te lachen. 
Nieuwe leden dienen een ballotageprocedure te doorlopen, en moeten natuurlijk passen in de vriendenkring. Uiteraard wordt er natuurlijk ook gekeken naar zijn of haar goochelvaardigheden.

Contactpersoon Dhr. C.A. de Gouw (Secretaris)
Telefoonnummer 076-5413596
E-mail gouw03@casema.nl
Jeugdafdeling Nee

Magische Ring Arnhem – Arnhem

De Magische Ring Arnhem komt iedere tweede maandag van de maand bij elkaar in Cultureel Centrum ‘Onderling Genoegen’ (Kastanjelaan 2 te Duiven). 
De vereniging telt 18 leden en houdt zich bezig met Algemeen goochelen, carto-magie, illusionisme, micro-magie en manipulatie.

Contactpersoon Sven Vollmar (Secretaris)
Telefoonnummer 06-11434963
E-mail info@svenvollmar.nl
Jeugdafdeling De MRA heeft enkele jeugdleden. Enthousiaste jonge kandidaat leden kunnen zich aanmelden.

Magische Kring Amsterdam – Amsterdam

De Magische Kring Amsterdam (MKA) is opgericht in 1951 met als doelstelling om op leerzame en gezellige wijze goochelaars bij elkaar te brengen.
De leden zijn zowel beroeps-, semiberoeps- als amateurbeoefenaars van de goochelkunst.
Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten – de derde donderdag van iedere maand in Diemen – wordt eerst kort vergaderd, daarna wordt er gegoocheld.
Bij het goochelen ligt de nadruk achtereenvolgens op het presenteren van magische effecten gevolgd door positieve kritiek en feedback, met de bedoeling om de individuele kwaliteiten van de leden (zo mogelijk) te verbeteren en de kwaliteit van het gedemonstreerde te optimaliseren.

Door de jaren hebben leden van de MKA zowel nationaal als internationaal vele prijzen gewonnen. Onder anderen waren de wereldkampioenen Tonny van Dommelen, Harry Thiery, Richard Ross en Ger Copper lid van de MKA.

De MKA is aangesloten bij de Nederlandse Magische Unie (NMU), de Stichting waarin alle Nederlandse goochelverenigingen zijn verenigd.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Om tot de MKA te kunnen toetreden moet eerst een ballotageperiode worden doorlopen.
Deze is bedoeld voor onderlinge kennismaking. De periode omvat het bezoeken van maximaal drie bijeenkomsten waar van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij tijdens tenminste twee van de drie bezoeken zijn/haar kunde/kennis van de goochelkunst laat zien.

Serieuze belangstellenden kunnen contact opnemen met onze secretaris.

Contactpersoon Cees Faber (secretaris)
Telefoonnummer 020-6923877
E-mail info@ceesfaber.nl

Goochelvereniging Mysterium – Amsterdam

Contactpersoon Dhr. F. de Groot (Secretaris)
Telefoonnummer 06-14659408
E-mail fransdegroot@mac.com
Website http://www.mysterium-amsterdam.nl
Jeugdafdeling formeel niet; er is 1 jeugdlid

Goochel en Ontspanningsvereniging Amsterdam (GOA) – Amsterdam

Het karakteristiek van de GOA ligt eigenlijk al in de naam vast. Deze vereniging, waarvan de leden elkaar wekelijks treffen, bestaat niet uitsluitend uit actieve en minder actieve goochelaars of beoefenaars van de magische kunst, maar ook uit al dan niet professionele clowns, buiksprekers en andere aan het amusement verbonden leden.
Deze bonte mixage is de basis van de ontspanningsvereniging, die door goede onderlinge verstandhoudingen naar voren brengt, dat ook het maatschappelijk leven meer is dan uitsluitend amusement.
Voor toetreding hanteert de GOA ballotage om ervoor zorg te dragen dat de leden passen in de club.

Contactpersoon Dhr. Freek Hammer (Secretaris GOA)
Telefoonnummer 0299648360
E-mail fhammer@upcmail.nl
Jeugdafdeling GOA Junior met circa 10 leden