Overzicht goochelverenigingen, aangesloten bij de NMU

Hieronder vindt u een overzicht van alle Nederlandse goochelverenigingen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Magische Unie (NMU).
De goochelverenigingen hebben elk een uniek karakter, maar samen vormen zij het NMU-netwerk in Nederland en ondersteunen zij gedeelde doelstellingen op het gebied van de goochelkunst.

Er zijn goochelclubs die zich puur op volwassen leden richten, maar er zijn ook veel goochelclubs met een jeugdafdeling. En als je geen lid wilt of kunt worden van een club, kun je je altijd nog aanmelden bij de NMU MAGIC CLUB.

Waar kan de jeugd leren goochelen?
Een deel van de goochelverenigingen heeft een jeugdafdeling en sommige goochelclubs accepteren ook jeugdleden als ze niet een speciale jeugdafdelig hebben. Als je wilt leren goochelen is het wel handig om lid te worden van een club, want daar krijg je les goocheltechnieken en coaching bij het voorbereiden van jouw act.

Kijk op de pagina Jeugdafdelingen voor alle goochelclubs voor de jeugd.

Dutch Magical Society

De Dutch Magical Society is een vereniging waar kleinkunst in de grootste van het woord centraal staat. Naast goochelen wordt aandacht besteed aan onder andere theater, drama, muziek en dans. Zo willen wij de goochelkunst tot een hoger niveau brengen.

Als vereniging bieden wij de mogelijkheid je als lid, te laten coachen, trainen en begeleiden door de medeleden van de vereniging. Je ervaart directe hulp in en bij de ontwikkeling van een goochel act of voorstelling. Als lid of als jeugdlid ervaar je motivering en stimulering, en leren de leden trucs door middel van lezingen workshops en wederzijds enthousiasme. Daar waar wij zelf niet kunnen voorzien, zullen wij proberen hulp te vinden bij andere specialisten of andere verenigingen. Bij onze vereniging zijn jeugd- en volwassen leden samen. We delen expertise en de volwassenen helpen de jongeren verder.

Onze clubavonden vinden plaats op iedere tweede vrijdagavond van de maand in het mekka van de Nederlandse goochelwereld, het Magic Art Center in Bennebroek. Daarnaast hebben wij een tweede locatie geopend! Deze clubavonden vinden plaats op iedere derde vrijdagavond van de maand Exloo (Drenthe)!

Kijk voor meer informatie op onze site, en neem contact op als je een keer wil komen kijken!

CORRESPONDENTIEADRES
Zuiderhoofdstraat 3
7875 BW Exloo
E: info@dutchmagicalsociety.nl
T: 06 – 55 37 71 77

LOCATIE BENNEBROEK
Magic art Center
Meerweg 1A
2121 VA in Bennebroek
023-5848040

LOCATIE EXLOO
Diner – cafe Bussemaker
Zuiderhoofdstraat 1
7875 BW Exloo

Contactpersoon

Dennis Renadel de Lavalette (Voorzitter)

Telefoonnummer

06 – 55 377 177

E-mail

info@dutchmagicalsociety.nl

Website www.dutchmagicalsociety.nl

Jeugdafdeling

Ja

Magische kring Zwolle

Contactpersoon

Dhr. B. Bosman (Secretaris)

Telefoonnummer

06-51129493

E-mail

mkzzwolle@gmail.com

Jeugdafdeling

Nee

Goochelvereniging Aladdin – Zwolle

Op 22 september 1986 werd goochelvereniging “ALADDIN” opgericht, de vereniging bestaat uit zowel dames als heren en de leeftijd varieert tussen de 20 en 70 jaar. Door de leden worden alle facetten van de goochelkunst beoefend, maar ook clownsacts, heksenfeesten en vuurvreten schuwen sommige leden van de vereniging niet.

De clubleden komen eens per maand op een dinsdagavond bij elkaar in de bestuurskamer van een wijkgebouw in Zwolle, de data zijn altijd voor een heel jaar bekend, gedurende de zomermaanden worden geen bijeenkomsten gehouden. De leden komen uit de wijde omgeving van Zwolle, van Zuidbroek(provincie Groningen) tot uit Eerbeek in Gelderland. De vereniging heeft een clubgoochelboek, waarin elke maand door een clublid een goocheltruc wordt beschreven.

De vereniging onderhoudt contacten met verenigingen uit de regio, maar ook met verenigingen uit Duitsland, wat regelmatig tot clubuitwisselingen leidt, zo organiseert “ALADDIN” om de twee jaar een clubontmoetingsdag waarvoor ook verenigingen uit het buitenland worden uitgenodigd.

Om de geborgenheid van de vereniging niet te verstoren is er in het clubreglement vastgelegd dat de vereniging voorlopig niet groter zal groeien dan 15 leden. De vereniging heeft geen jeugdafdeling, geïnteresseerden worden doorverwezen naar Passe-Passe. Nieuwe leden worden voor 6 clubavonden uitgenodigd, waarna de leden d.m.v. een schriftelijke stemming beslissen of het aspirant-lid toegelaten wordt.

Contactpersoon

Dhr. H. Timmerman (Secretaris)

Telefoonnummer

038-4543521

E-mail

timmerman.h@telfort.nl

Website

http://www.aladdinzwolle.nl

Jeugdafdeling

Nee

Broederschap van Goochelaars Okito – Vught

De Broederschap Okito is opgericht in 1951 en de leden komen elke eerste vrijdagavond van de maand bijeen in Vught. Er wordt dan kort vergaderd gevolgd door veel gegoochel, uitleg en feedback. De leden voorzien elkaar van tips, informatie en positieve kritiek, alles met het oog op verhoging van het niveau en de onderlinge kameraadschap. Ieder jaar vindt in oktober de “Okito-dag” plaats waaraan ook de partners van de leden kunnen deelnemen. Die dag wordt afgesloten met een gezamenlijk diner omlijst met salongoochelen. Veelal wordt ook een externe goochelvoorstelling op locatie gegeven voor bijvoorbeeld ouderen en/of gehandicapten.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!. Om tot de Broederschap te kunnen toetreden moet echter wel een ballotageperiode worden doorlopen. Deze is bedoeld voor wederzijdse kennismaking en omvat maximaal drie bijeenkomsten waarop van de kandidaat wordt verwacht dat hij het nodige laat zien inzake zijn kennis/kunde op goochelgebied en sociale vaardigheden.
Wie uit serieuze interesse voor de goochelkunst en met het oog op een eventuele toetreding een bijeenkomst zou willen meemaken, kan dat aan het bestuur kenbaar maken via de secretaris. Van degene die tot een clubavond wordt toegelaten wordt strikte geheimhouding verwacht.

Contactpersoon

M. Popelier (Secretaris)

Telefoonnummer

06-12887105

Website

http://www.okito.nl

Jeugdafdeling

Nee

Magische Kring Centraal Nederland (MKCN) – Utrecht, de Bilt

De MKCN  (Magische Kring Centraal Nederland) werd opgericht op 16 juni 1962. Een van de bekende huidige leden is Flip Hallema.

De seniorleden van de MKCN komen iedere tweede maandag van de maand (uitgezonderd de maanden juli en augustus) bij elkaar in buurthuis De Beatrix, Zuilen, Utrecht. Van de ongeveer 50 leden zijn er meestal 20 aanwezig. Er wordt de hele avond (uiteraard) gegoocheld, les gegeven in technieken, soms met een thema, en les gegeven in presenteren. Bovendien heeft de MKCN sinds 2008 een bloeiende jeugdafdeling. Uit hun gelederen zijn al diverse jonge goochelaars in de prijzen gevallen, waaronder als Nederlands jeugdkampioen. Lid kan men worden door vooral veel interesse in de goochelkunst te tonen en dit op de clubavonden te laten blijken.

Voorzitter is Michel Vredendaal,
secretaris is Wim van Dokkum,
penningmeester is Tjeerd Piso en
Kees Ros is verantwoordelijk voor de jeugd.

In het verleden heeft de MKCN veelal het Nieuwjaarstreffen georganiseerd, gekarakteriseerd door een ongedwongen magische sfeer. Diverse leden zijn en waren actief bij de organisatie van vele magische bijeenkomsten, waaronder het Nederlands congres.

 

Contactpersoon

Dhr. W. van Dokkum (Secretaris)

Telefoonnummer

030-6992860

E-mail

info@goochelclubmkcn.nl

Website

https://goochelclubmkcn.nl 

Jeugdafdeling

MKCN-Jeugd met circa 15 leden

Magische Kring Twente (MKT) – Twente

Datum van oprichting: 19 januari 1971

Leden van onze club zijn onder andere Fl!p  Hallema en Hans Kazan geweest.
Op dit moment hebben we 3 leden die (meervoudig) Ned. Kampioen Kindergoochelen zijn: Fred-Ric Schrijvers, Hilbert Geerling, Jan Kosters.

Hilbert heeft ook de Gouden Speld van de NMU gekregen voor zijn inzet voor de goochelkunst. www.hilbert.nl

De MKT komt iedere tweede maandag van de maand bij elkaar vanaf 20 uur. De MKT is een gezellige club met veel bitterballen en leden die met wedstrijden meedoen. De acts worden op de clubavonden uitvoerig besproken en verbeterd. Iedereen die oprecht in het goochelen is geïnteresseerd, is welkom om een aantal bijeenkomsten bij te wonen. Hierna beslissen de leden van de MKT of er tot lidmaatschap kan worden overgegaan.

De bijeenkomsten vinden plaats aan de Goorsestraat  36 in Hengevelde.

De MKT heeft in het verleden meerdere congressen georganiseerd.

Jan Kosters

Contactpersoon

Dhr. J. Kosters (Voorzitter) + (Secretaris)

Penningmeester

Bert Speelman

Telefoonnummer

06-50593805

E-mail

info@goochelaarjan.nl

Jeugdafdeling

Nee

www.goochelaarjan.nl / www.123magie.nl

Magische Liga “52 Schakels” – Rotterdam

De Magische Liga “52 Schakels” is in 1947 opgericht en daarmee een van de oudste goochelverenigingen in Nederland. 
Doel van de vereniging is om de goochelkunst in een gezellige sfeer op een hoger plan te brengen. Het is dan ook geen vereniging waar u goochelen kunt leren maar wel uw vaardigheden kunt uitbreiden. Om lid te worden dient, na een aantal kennismakingsbezoeken en ballotage, een proeve van bekwaamheid te worden afgelegd. 
Als u daarvoor slaagt en wordt opgenomen in de keten van 52 Schakels wordt van u verwacht dat u de maandelijkse bijeenkomsten zo veel als mogelijk bezoekt en af en toe zelf ook een steentje bijdraagt door te goochelen. 
Na afloop van haast ieder optreden volgt een geanimeerde discussie waarin het geboden wordt verklaard en/of suggesties voor verbetering worden aangedragen. Niet voor niets wordt wel gezegd: “Ik ging met een trucje naar de club en kwam met een nummer terug”.

Naast het vele enthousiaste goochelen worden op de clubavonden veelal ook thema-avonden, workshops en lezingen gehouden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van multimedia, zoals het bekijken en bespreken van video’s en DVD’s. Momenteel hebben we 16 leden: amateurs, semi-beroeps en professionals, in leeftijd variërend van 29 tot 81 jaar. 
De Magische Liga is terecht trots op haar bibliotheek met meer dan 600 goochelboeken en tijdschriften uit binnen-en buitenland. De leden kunnen deze gratis lenen. 
De bijeenkomsten zijn elke tweede dinsdag van de maand (behalve in de maand augustus) in het clubgebouw van volkstuinvereniging “de Beukhoeve” aan de Slinge in Rotterdam. Hebt u interesse in een kennismakingsbezoek, dan kunt u contact opnemen met de secretaris.

Contactpersoon Dhr. H. Op den Brouw (Secretaris)
Telefoonnummer 078-6198268
E-mail H.OpdenBrouw@uvt.nl
Website http://www.52Schakels.nl
Jeugdafdeling Nee

Goochelclub Rotterdam (GCR) – Rotterdam

Datum van oprichting, 29 maart 1956. Leden van het eerste uur: Wim Dubois, Joop Dijkstra, Thijs Pouls.
In 2016 het 60 jarig jubileum gevierd.
Kampioenen: Thijs Pouls, Paul Morak, Martin Hanson, Ramon Polack, Hans Rademaker, Dion van Rijt, Rafael Scholten, Stefan Staal, Kees Streefland, Dick de Witte, Dick van der Zwan, Peter Pellikaan.
Frequentie: We komen 2 x per maand op de 1e en 3e donderdag bijeen in Manage Lansbergen, Bergweg-Zuid 135 in Bergschenhoek. Op de 1e donderdag, de officiële clubavond, vinden diverse activiteiten plaats zoals workshops, clubwedstrijden en het ontvangen of bezoeken van andere verenigingen. Nieuwe leden moeten natuurlijk passen in de vriendenkring en uiteraard wordt er gekeken naar goochelvaardigheden. Ieder lid van de NMU mag op aanvraag onze club vrijblijvend bezoeken.

Aanvang 20.00 uur.
GCR heeft ongeveer 40 leden en donateurs.
De goochelclub heeft ook een jeugdafdeling met ongeveer 10 leden in leeftijd variërend van 8 tot 17 jaar, die 1 maal per maand op de 3e donderdag bijeen komt en onder begeleiding van enkele senioren worden de fijne kneepjes van het vak geleerd. Aanvang 19.15 uur.
Goochelclub Rotterdam heeft een eigen Clubblad  “Nieuwsflits”.  Deze komt vele malen per jaar uit zodra er nieuws is te vermelden.  Redactie: Dick van der Zwan
Voorzitter, Hans Rademaker.
Secretaris, Dick van der Zwan.
Penningmeester, Gelein Ruts
Begeleider Jeugd, Dick van der Zwan
GCR is in het verleden en kortgeleden vele malen Organisator van het Nederlands Congres en Nieuwjaarstreffen geweest. Ook een aantal festivals heeft GCR georganiseerd.

Aangesloten bij de NMU: De Nederlandse Magische Unie

 

 

Voorzitter W.J. Rademaker voorzitter@goochelclubrotterdam.nl, johnanders@kpnmail.nl
Contactpersoon Dhr. J. Anders (-) W.J. Rademaker
Secretaris + Plv. voorzitter/junioren D. van der Zwan picapica46@gmail.com, info@clownpicapica.nl
Penningmeester G. Ruts penningmeester@goochelclubrotterdam.nl, info@gelein.nl
Bestuurslid N. Pronk info@nielspronk.nl, www.goochelclubrotterdam.nl, info@goochelclubrotterdam.nl
Telefoonnummer 010-4677984 W.J. Rademaker
E-mail johnanders@kpnmail.nl W.J. Rademaker
Website http://www.goochelclubrotterdam.nl W.J. Rademaker
Jeugdafdeling Ja W.J. Rademaker

Goochelvereniging “Carte Blanche” – Velden

De Limburgse goochelvereniging “Carte Blanche” is opgericht in 2004. In 2014 hebben we ons 10-jarig jubileum gevierd met een spetterende show.
De club telt zo’n 10 leden. Eén keer per maand komen we op maandagavond bij elkaar in de Dynamite Magic Shop in Velden. We besteden dan eerst aandacht aan een thema en op het einde van de avond sluiten we af met een ronde “vrij goochelen”. 
Nieuwe leden dienen een ballotageprocedure te doorlopen, waarbij wij een redelijk goochelniveau verwachten. Maar het is zeker zo belangrijk dat het aspirant lid ook “past” in onze vereniging!

Contactpersoon Boukje de Boer (secretaris)
Telefoonnummer 06 – 22 83 27 90
E-mail ba.deboer@gmail.com
Jeugdafdeling Nee

Goochelvereniging Gonga – Rijen

Datum van oprichting, leden van het eerste uur, grote namen (kampioenen, wapenfeiten etc.)

Oprichtingsdatum: 6-oktober-1960
Leden van het eerste uur: Richard Dreijer, Hans Mallens
Grote namen: Emiel Lensen, Nick Nielsen, Jochem Nooijen

Frequentie en datum van samenkomst, vaste lokatie (zo ja: waar, wanneer en hoe laat) of bij leden thuis, jeugdafdeling?, voorwaarden voor lidmaatschap, procedure, open of – deels – gesloten etc.

Iedere eerste dinsdag van de maand komt Gonga bijeen bij Zalencentrum ‘t Boerke in Rijen (Hoofdstraat 72 Rijen, www.tboerke.nl).
Gonga heeft géén jeugdafdeling.
Wij zijn een besloten club en laten uitsluitend leden toe die door onze toelatingsprocedure zijn gekomen.

Organisator van Nederlands Congres, Nieuwjaarstreffen, Magic Surprise Day, anderszins, zustervereniging?
Regelmatig terugkerende avonden met lezingen van grote binnen en buitenlandse goochelaars, welke ook door andere NMU leden bezocht mogen worden.

Gonga is een actieve vereniging met een groeiend leden-aantal. Vier leden van Gonga zijn actief binnen het team van Magic Care. Eén keer in de twee jaar organiseert Gonga een goed bezocht clubkampioenschap. Daarnaast zijn er jaarlijks meerdere lezingen die ook door gasten van buitenaf bezocht kunnen worden.

Contactgegevens: Marc Korthout (06-43080946)

Ledenaantal (incl. bestuur) 30 leden

Voorzitter Patrick Sengers voorzitter@gonga.nl
Secretaris Marc Korthout secretaris@gonga.nl
Penningmeester Richard Dreijer penninmeester@gonga.nl
Bestuurslid Gerard du Buf
Website http://www.gonga.nl
Jeugdafdeling  Nee

Amateur goochelvereniging Hands Down

HANDS DOWN

Amateur goochelaarsvereniging opgericht 27 mei 1922

“Wel-doen en VrolyckSyn”

Historie:

Hands Down is in 1922 opgericht door een groepje “notabelen” uit Amsterdam en omstreken met allen een hartstochtelijke passie voor de goochelkunst en met mede het oogmerk om minder bedeelde groepen in de samenleving op pro-deo basis met hun goocheltoeren te vermaken en te verbazen. Voor de naamgeving werd – uiteindelijk – gekozen voor een term uit de wereld van valsspelers:to beat someone hands down.

Karakter:
Hands Down is een besloten vereniging, puur uit praktische overwegingen. De derde zaterdag van iedere maand komen de leden namelijk op toerbeurt bij één van de leden thuis bij elkaar. Dat geeft dus fysieke beperkingen aan het maximale aantal leden en laat ook geen ruimte voor een junioren afdeling. De vrouw des huizes serveert na de goochel-sessie traditiegetrouw een eenvoudige doch voedzame maaltijd. Een jaarlijks hoogtepunt is de zgn. Ladies Night, waarbij de heren hun dames gezamenlijk een feestelijk meer-gangen diner  aanbieden. Uiteraard wordt dit evenement altijd met goocheltoeren omlijst.

Leden / bestuur
De club kent per maart 2017 een totaal van 12 leden, waarvan velen hun sporen verdiend hebben binnen de goochelkunst, variërend van prijswinnaars tot bestuursfuncties of redactionele of organisatorische hulp en ondersteuning.

Veel van de leden van Hands Down zijn eveneens lid van andere bij de NMU aangesloten verenigingen en een enkele buitenlandse goochelvereniging.

Voorzitter John Benner (AB OGado)
Contactpersoon Dhr. D.W. Swierstra (Secretaris) swierstra@planet.nl
Penningmeester Ap la Rivière
Telefoonnummer 035-6236280
E-mail swierstra@planet.nl
Jeugdafdeling Nee

Goochelvereniging Merlijn – Nijmegen

Goochelvereniging Merlijn is een kleine goochelclub in de omgeving van Nijmegen. De clubleden komen op afspraak bij elkaar. 
Tijdens de bijeenkomsten wordt er veel aandacht aan het goochelen besteed, m.n. het uitwisselen van trucs, het bespreken van nieuwe ideeën en het doen van suggesties voor verbeteringen. Maar ook het uitproberen van nieuwe effecten, het samen brainstormen en het geven van feedback zijn belangrijke activiteiten.
Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de vormgeving en presentatie van de effecten en de acts. Humor speelt daarbij een belangrijke rol.

Contactpersoon Johan Hendriks (Voorzitter)
Telefoonnummer 0481-371936
E-mail info@johanhendriks.nl
Jeugdafdeling Nee

Magische Ring Friesland – Leeuwarden

In Friesland is goochelen een hobby en/ of beroep dat door verassend veel mensen wordt beoefend. Zij hebben zich verenigd in de Magische Ring Friesland, kort gezegd de MRF. 
Samen proberen zij het goochelen als kunst- en entertainmentvorm op een hoger ‘level’ te brengen door maandelijks bijeenkomsten te organiseren waarbij gasten en leden lezingen verzorgen, elkaar nieuwe trucs tonen en, waar nodig, te verbeteren.

Ook hebben wij een juniorenafdeling waar 3 jonge goochelaars wekelijks worden begeleid bij het ontwikkelen van hun goochelvaardigheden en hun performance. 
Naast deze activiteiten binnen de eigen club organiseert de MRF ook regelmatig landelijke goochelactiviteiten zoals het Magisch Treffen Friesland dat jarenlang honderden bezoekers naar Friesland haalde om er te leren en te verbazen over goochelaars en andere entertainers. 
De MRF is een afdeling van de overkoepelende Nederlandse Magische Unie die alle goochelaars van Nederland verenigd.

Contactpersoon Dhr. P. Plantinga (Secretaris)
Telefoonnummer 0519-294827 / 06-51800109
E-mail magischeringfriesland@gmail.com
Jeugdafdeling MRF heeft enkele jeugdleden

Noord-Hollandse Bond van Goochelaard (NBG) – Hoofddorp

De Noord-Hollandse Bond van Goochelaars (NBG) is een zeer actieve goochelclub en bestaat uit een mix van beroepsgoochelaars, semi-beroeps en amateurgoochelaars. De NBG werd in 1947 in Haarlem opgericht en is nog steeds een vriendschappelijke vereniging waar goochelaars elkaar treffen om de geheimen van de goochelkunst met elkaar te bespreken.

Iedere derde woensdag van de maand komen de senioren in Hoofddorp bij elkaar om zowel de vriendschappelijke band die er onder de clubleden bestaat te onderhouden als voor het vertonen van hun goochelkunsten en nieuwste trucs. Ook telt de NBG een bloeiende jeugdafdeling. Iedere derde vrijdag van de maand komen de junioren bij elkaar om meer over de kunst van het goochelen te leren.

De bijeenkomsten worden georganiseerd in wijkcentrum De Boerderij, Lutulistraat 139 te Hoofddorp.Goochelen is tijdens deze clubavonden uiteraard het belangrijkste doel, want zowel amateurs als professionele goochelaars leren iedere keer nog steeds meer over het goochelen.

De NBG heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot de grootste en één van de meest toonaangevende goochelverenigingen van Nederland. De NBG is in al die tijd een bloeiende ambitieuze goochelclub gebleven en blijft zich ontwikkelen. Mede dankzij een aantal zeer talentvolle junioren en enthousiaste clubleden.

Contactpersoon Eddy Opperdoes (secretaris)
Telefoonnummer 023-5640830
E-mail goochelclubnbg@gmail.com
Website http://goochelclubnbg.nl/
Jeugdafdeling circa 15 leden

Vereniging van amateur-goochelaars Passe Passe – Groningen


‘Passe Passe’ is opgericht in 1943 door dhr. L. van Aalst. Hij had het idee om mensen bijeen te brengen die interesse hadden in het goochelen, om zo de kennis uit te breiden.
De bijeenkomsten werden eerst bij de leden thuis gehouden, maar door het groeiende aantal leden werden de clubavonden al gauw in verschillende zalen in Groningen gehouden. Tegenwoordig huist de club in het ‘MFC De Ludinge’ te Zuidlaren.
Een clubavond bestaat uit een avond vol met optredens van de leden. Aangezien ieder lid zijn eigen specialiteit heeft en niemand eigenlijk de zelfde trucs doet, is een gevarieerd programma verzekerd. We hebben bijvoorbeeld iemand die gespecialiseerd is in vals spelen met kaarten en iemand die erg goed is in trucs met munten. Enkelen van ons maken ook hun eigen trucs, dus er valt een hoop te zien en te leren op een clubavond. Aan het eind van de avond worden er trucs uitgewisseld en uitgelegd en wordt er over de avond nagepraat.

Als je geïnteresseerd bent om een avond te komen kijken kun je contact opnemen met Niels Nijland op de pagina ‘contact’. We gaan er wel vanuit dat je al enige kennis hebt van goochelen. Om lid te worden moet je minstens drie avonden hebben bezocht en dan moet er een proeve van bekwaamheid worden afgelegd. Hier wordt dan getest of je genoeg kennis en bekwaamheid hebt om tot het gezelschap te behoren.
Oprichting 23-01-1943 door Dirk Meijer, Kees Bossina en de heren van Aalst en Klok.

Onze goochelclub Passe Passe komt 1 keer per maand op een maandagavond bij elkaar in Zuidlaren. We nodigen dan een gast of spreker uit of we geven zelf een invulling aan de avond, verzorgd door de leden. Er is altijd iets voorbereid volgens een bepaald thema zodat gezelligheid, ontwikkeling en samenzijn hand in hand gaan.

Onze jeugdafdeling telt + 10 leden en wordt begeleid door Bert Wijnholds en Evert Warrink. De jeugd komt 1 keer per maand bij elkaar in Emmen. Hier wordt in een ongedwongen sfeer gewerkt aan de basisvaardigheden van het goochelen.

Mensen die interesse hebben om lid te worden van onze club mogen 3 keer een clubavond bijwonen. (niet bij lezingen) Als na deze 3 bezoeken aan onze clubavond de persoon lid wil worden van onze goochelclub volgt er een “Proeve van bekwaamheid”. De persoon in kwestie wordt gevraagd om een kleine act voor de leden te brengen waarin hij laat zien dat hij zich serieus wil verdiepen in de goochelkunst.

De clubavonden zijn te bezoeken door leden en genodigden. Goochelaars die lid zijn van een andere goochelclub mogen altijd kosteloos een clubavond bijwonen. Graag dit van te voren even melden bij het bestuur.

Aantal huidige leden: 21 senioren en 10 jeugd

In het verleden organisator van het NMU Juniorenconcours Goochelen.
Niels Nijland, telefoonnummer 06-51915274 en E-mail: passepasse1943@gmail.com
Adres van de  secretaris: Holtlaan 59, 7824 SC, Emmen

 

Voorzitter Dhr. Mitch Durbank
Contactpersoon Dhr. Niels. Nijland (secretaris)
Penningmeester Dhr. Jasper de Grauw
Telefoonnummer 06-51915274
E-mail passepasse1943@gmail.com
Website http://www.facebook.nl/goochelclub
Jeugdafdeling contactpersoon info@evertwarrink.nl

Goochelclub Toitoi – Eindhoven

De club is opgericht in 1980. Over het algemeen wordt er eenmaal per maand een clubavond georganiseerd. 
In principe is dit op toerbeurt de derde donderdag en vrijdag van de maand. De clubavonden zijn themagericht en worden steeds door iemand anders voorbereid. 
De avonden beginnen om 20.00 uur met de vergadering waarna er gegoocheld wordt. In principe duren de clubavonden tot circa 23.30 uur.

De Clubavonden vinden plaats in ‘t Hazzo adres: Trolliuslaan 7, 5582 TW Waalre. 
Via een van de leden kan een geïnteresseerde kennis maken met de club. Wanneer hij daarna lid wil worden, beslist de club over toelating als kandidaat lid. Dit kandidaat lidmaatschap duurt 3 niet per se aaneengesloten clubavonden. De club beslist daarna over het definitief toetreden als lid. 
Het is fijn als je kunt goochelen. Belangrijker is echter dat je in de groep past en een positieve bijdrage levert om de Goochelkunst op peil te houden en te bevorderen.

Contactpersoon Dhr. E. van den Heuvel (Voorzitter)
Telefoonnummer 040-2040435
E-mail info@chrvandenheuvel.nl
Website http://www.toitoi.nl
Jeugdafdeling Nee

De Magische Kring Haaglanden (MKH)  – Den Haag

De Magische Kring Haaglanden (MKH) is een gezellige club voor goochelaars in Den Haag en omstreken. De goochelvereniging heeft een bibliotheek die gratis is te raadplegen. 
Historie: De vereniging is opgericht op 27 januari 1998 en heeft twee keer per maand een bijeenkomst. 
Jeugdafdeling: Sinds 14 februari 2006 heeft de MKH ook een jeugdafdeling. De jeugdafdeling – vanaf 8 jaar – wordt steeds begeleid door minimaal twee ervaren leden. 
Activiteiten: Tijdens een clubavond laten de leden elkaar trucs zien en wordt (eventueel) de uitvoering, methode en/of presentatie besproken. Verder organiseert de club ook workshops, lezingen van andere goochelaars en een jaarlijkse clubcompetitie.

Contactpersoon Hr H. Stevens (secretaris)
E-mail secretaris@magischekring.nl
Website http://www.magischekring.nl
Jeugdafdeling Ja

Haagsche amateur goochelclub J.C. Burgerdijk (HAGCJCB) – Den Haag

Contactpersoon Dhr. W.L. v/d Poel (Secretaris)
Telefoonnummer 079-3211912
E-mail w.l.vanderpoel@cs.tudelft.nl
Jeugdafdeling Nee

Ring “Jules Ten I Chi” – Breda

De Ring “Jules Ten I Chi” is een gezellige club van en voor goochelaars en gevestigd in Breda . 
De vereniging is opgericht op 11 februari 1950, en is een van de oudste clubs van Nederland . 
De ring “Jules Ten I Chi”heeft 1x per maand een bijeenkomst op de 2e maandag avond van de maand.

De club bestaat uit professionele, semiprofs en amateur goochelaars en telt zo’n 20 leden. 
De clubavonden worden over het algemeen gevuld door elkaar trucs te laten zien en te discussiëren over de uitvoering, methode of presentatie van een truc en veel te lachen. 
Nieuwe leden dienen een ballotageprocedure te doorlopen, en moeten natuurlijk passen in de vriendenkring. Uiteraard wordt er natuurlijk ook gekeken naar zijn of haar goochelvaardigheden.

Contactpersoon Dhr. C.A. de Gouw (Secretaris)
Telefoonnummer 076-5413596
E-mail gouw03@casema.nl
Jeugdafdeling Nee

Magische Ring Arnhem – Arnhem

De Magische Ring Arnhem komt iedere tweede maandag van de maand bij elkaar in Cultureel Centrum ‘Onderling Genoegen’ (Kastanjelaan 2 te Duiven). 
De vereniging telt 18 leden en houdt zich bezig met Algemeen goochelen, carto-magie, illusionisme, micro-magie en manipulatie.

Contactpersoon Sven Vollmar (Secretaris)
Telefoonnummer 06-11434963
E-mail info@svenvollmar.nl
Jeugdafdeling De MRA heeft enkele jeugdleden. Enthousiaste jonge kandidaat leden kunnen zich aanmelden.

Magische Kring Amsterdam – Amsterdam

De Magische Kring Amsterdam (MKA) is opgericht in 1951 met als doelstelling om op leerzame en gezellige wijze goochelaars bij elkaar te brengen.
De leden zijn zowel beroeps-, semiberoeps- als amateurbeoefenaars van de goochelkunst.
Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten – de derde donderdag van iedere maand in Diemen – wordt eerst kort vergaderd, daarna wordt er gegoocheld.
Bij het goochelen ligt de nadruk achtereenvolgens op het presenteren van magische effecten gevolgd door positieve kritiek en feedback, met de bedoeling om de individuele kwaliteiten van de leden (zo mogelijk) te verbeteren en de kwaliteit van het gedemonstreerde te optimaliseren.

Door de jaren hebben leden van de MKA zowel nationaal als internationaal vele prijzen gewonnen. Onder anderen waren de wereldkampioenen Tonny van Dommelen, Harry Thiery, Richard Ross en Ger Copper lid van de MKA.

De MKA is aangesloten bij de Nederlandse Magische Unie (NMU), de Stichting waarin alle Nederlandse goochelverenigingen zijn verenigd.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Om tot de MKA te kunnen toetreden moet eerst een ballotageperiode worden doorlopen.
Deze is bedoeld voor onderlinge kennismaking. De periode omvat het bezoeken van maximaal drie bijeenkomsten waar van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij tijdens tenminste twee van de drie bezoeken zijn/haar kunde/kennis van de goochelkunst laat zien.

Serieuze belangstellenden kunnen contact opnemen met onze secretaris.

Contactpersoon Wim Bos
Telefoonnummer
070 369 56 27
E-mail willembos@planet.nl

Goochelvereniging Mysterium – Amsterdam

Mysterium is opgericht op 10 mei 1983. Aan de wieg stonden Ed Smit, Joop Heuvel en Dr. de Haas. Deze heren hadden zich oorspronkelijk bij andere verenigingen aangemeld, maar werden afgewezen. Het drietal besloot om dan zelf maar een club op te richten. Mysterium beschouwt zichzelf op de eerste plaats een club van bevriende goochelaars, waar het expliciet ondersteunen van elkaar zeer hoog in het vaandel staat geschreven en waar getracht wordt de goochelkunst in de breedste zin te stimuleren. Nagenoeg alle leden zijn een- of meerdere malen in de prijzen gevallen bij NMU-concoursen. Tot nu toe heeft de club viermaal een Nederlands kampioen voortgebracht en eveneens viermaal een FISM-prijswinnaar. Overleden leden zijn: Tommy Wonder, Kees Schoonenberg en Hen Rekelhof. De wereldkampioenen 2000 Scott & Muriel zijn oud-leden van de club. De leden komen elke laatste dinsdag van de maand bij elkaar in Theatercafé Casablanca, Zeedijk 24, 1012 AZ Amsterdam

Mysterium heeft 19 leden, waarvan 11 de goochelkunst professioneel beoefenen.  Slechts 4 wonen daadwerkelijk in Amsterdam en 1 lid woont in Dubai. Drie leden hebben een andere nationaliteit te weten: de Belgische, Spaanse en Duitse.. Voorzitter en secretaris is Frans de Groot, penningmeester is Woedy Woet.

Informatie kunt u krijgen van Frans de Groot

Foto clublokaal Casablanca

Overleden clubiconen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon Dhr. F. de Groot (Secretaris)
Telefoonnummer 06-14659408
E-mail fransdegroot@mac.com
Website http://www.mysterium-amsterdam.nl
Jeugdafdeling formeel niet; er is 1 jeugdlid