DE NMU MAGIC CLUB IS DE DIGITALE AFDELING VAN DE STICHTING NEDERLANDSE MAGISCHE UNIE
Door je aan te melden bij de NMU Magic Club hoor je bij de grootste georganiseerde goochelfamilie in Nederland. En je profiteert van de vele voordelen, zoals kortingen in binnen- en buitenland.

Aanmelden? Klik hier

CLUBS EN VERENIGINGEN
Wil je lid worden van een bij de NMU aangesloten vereniging, neem dan contact op met de secretaris van een club in je omgeving. Een overzicht daarvan staat ook op deze website. De clubs en verenigingen kunnen een soepel of streng aannamebeleid hebben als het gaat om het opnemen van nieuwe leden. Dat is het recht van iedere club.

Er zijn ruim 20 clubs in Nederland, die soms ook wel ring of kring heten.
Als je geen lid van een club wilt of kunt worden kun je toch profiteren van de NMU:  Meld je dan aan bij de NMU MAGIC CLUB.

WAT DOET DE STICHTING NMU EIGENLIJK
De Stichting NMU doet heel veel voor iedereen die daarbij is aangesloten. Behalve de congressen zijn er markten voor goochelaars, studiedagen en losse congresdagen.

De NMU geeft een vakblad uit en onderhoudt een website. Verder worden landelijk voor de jeugd ieder jaar een jeugdconcours en een jeugdweekeind georganiseerd. Verder bemiddelt de NMU bij nationale en internationale wedstrijden en onderhandelt met zusterorganisaties in het buitenland over kortingen voor Nederlandse goochelaars die bij de NMU horen.

WAAROM ZOU IK?
Als je je aanmeldt bij de NMU MAGIC CLUB, dan heb je (als donateur) dezelfde rechten als leden van clubs (m.u.v. stemrecht).

Je krijgt dezelfde kortingen op congressen en studiedagen, je ontvangt het goochelvakblad Informagie en je mag deelnemen aan door de NMU georganiseerde wedstrijden. Je act dient dan wel van voldoende niveau te zijn, dit ter beoordeling van het Dagelijks Bestuur (DB), of door het DB hiervoor aangewezen personen.

Aanmelden is meedoen. Je hoort er bij. Je wordt op de hoogte gehouden en je profiteert er ook nog eens van.

AANMELDEN BIJ DE NMU MAGIC CLUB? DOE HET NU !

MAAR WAT KRIJG IK DAAR VOOR?

  • je krijgt korting op het Nationaal congres
  • je krijgt korting bij vrijwel alle goocheldagen
  • je krijgt korting bij veel congressen in het buitenland
  • je krijgt korting bij een aantal goochelwinkels en andere leveranciers
  • je krijgt korting bij vroege inschrijvingen
  • je mag – onder voorwaarden – deelnemen aan NMU-wedstrijden
  • en als ‘jongere’ mag je deelnemen aan het jaarlijkse NMU jongerenweekeind (goochelkamp)

WAT KOST HET ?

€ 47,50 per jaar.

Lees hier verder voor extra uitleg in een kort overzichtje.

WAAR DOE IK DAT EN HOE?
Heel simpel. Vul het formulier in en of meld je aan bij een van de NMU preferred dealers, zoals Magicshop en Dynamite Magic en teken daar een machtiging tot incasso.

Aanmelden via het digitale formulier? Klik hier

Contactpersoon Ledenadministratie en donateursregistratie
Penningmeester NMU
t.n.v. Maarten Vermaak
penningmeester@denmu.nl