NMU Goochelkampen voor jeugd

Jaarlijks organiseert de Stichting Nederlandse Magische Unie (NMU) een goochelkamp voor de jeugd. Dit wordt gehouden in de herfstvakantie in groepsverblijf De Wildwal, Galgenbergweg 3 in Lunteren (vlak bij Ede op de Veluwe).
Deze kampen staan ook bekend onder de namen “NMU op-stap-weekeind” en “Magic in uitvoering”.
Het aantal deelnemers bedraagt de laatste jaren meestal 45 in de leeftijd van 10 – 18 jaar.
Ben je ouder, kun je meedoen als je eerder ook al bent geweest.
Gemiddelde leeftijd is 13/14 jaar.
Meisjes kunnen meedoen.

Dit kamp is strikt genomen voor jeugdleden van bij de NMU aangesloten verenigingen en leden van de NMU Magic Club.
Ieder jaar doen ook 6 – 10 Belgische jeugdleden mee, die afkomstig zijn van Belgische zusterverenigingen.

Ben je geen lid, maar wil je toch meedoen kun je je wel aanmelden.
We hopen dan dat je na het kamp bij de NMU komt.
Het begint altijd aan het eind van de vrijdagmiddag en het kamp wordt afgesloten met een toneelvoorstelling voor familie op de zondagmiddag.

De indeling is meestal als volgt:
Vrijdag vanaf 17.00 uur aankomst deelnemers. Soep en broodmaaltijd voor deelnemers en ouders die hun kinderen afzetten. Daarna kennismaken en meestal twee workshops op vrijdagavond. Zaterdag ee hele dag en avond lessen/workshops.
Zondag Ochtend lessen. Middag oefenen en show voor familie.
Einde: circa 17.00 uur.

Programma: zie voor details altijd het programma dat u krijgt na aanmelding. Docenten: Topdocenten uit Nederland en België geven op deze weekeinden les, waaronder kampioenen. Vaste kampstaf: ervaren kampstaf, deels met onderwijsachtergrond.

Catering: alle maaltijden zijn inbegrepen in de kampprijs. Daar zitten de maaltijden in, maar ook alle versnaperingen, snacks en drinken tussendoor.
Er is geen winkel in de buurt of op het kamp, maar dat is ook niet nodig.

 


Goochelkamp 2018

Periode: Vrijdag 19 oktober 17.00 uur  t/m zondag 21 oktober 17.00 uur.
Leeftijd: van tieners tot jongvolwassenen Te Lunteren, Groepsverblijf De Wildwal, Galgenbergweg 3

Uiterste aanmelddatum voor het weekeind (i.v.m. inkoop): vrijdag 6 oktober 2017 INFORMATIEBULLETIN GOOCHELKAMP Voor meer informatie over het kamp klik op de link: Informatiebulletin NMU jeugdweekeind 2018

OUDERVERKLARING
Formulier ouderverklaring gaarne per MAIL (in gescand) opsturen naar: Hr. C. Ros, secretaris@denmu.nl
Klik hier om het document te downloaden 

Er wordt geen alcohol toegestaan onder de 18 jaar. (Kandidaat)leden en jeugdleden van Nederlandse NMU-clubs antwoorden met Ja; Belgische (kandidaat)leden van bij de FISM aangesloten clubs ook met Ja) Naam vereniging of NMU Magic Club Uiteraard zullen wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Kosten (kampgeld) NMU-(jeugd)leden, kandidaat jeugdleden, donateurs, leden van de NMU Magic Club en leden van Belgische FISM-verenigingen € 106- voor 1 oktober 2018 € 126,- ná 1 oktober 2018. Bij de kosten is alles inbegrepen: overnachting, maaltijden en drinken, lessen en lesmateriaal. Het afleggen van een examen is ook bij het kampgeld inbegrepen.

Ben je nog geen lid van de NMU? Dan kun je overwegen dat te worden en je als kandidaat-lid aanmelden. Leden (NMU en Belgische clubs die bij FISM horen) krijgen voorrang bij de toewijzing van plaatsen.

Beschikbare plaatsen
Er is ruimte voor circa 60 deelnemers. In 2016 waren er 57 deelnemers. Het is dus zeer raadzaam om tijdig te boeken.

Uiterste aanmelddatum voor het weekeind (i.v.m. inkoop): vrijdag 6 oktober 2018

Wil je dit jaar ook mee? Klik hieronder op de button om naar de aanmeldpagina te gaan.

Lees vooral nog even de informatiebulletin voordat je je aanmeld: Informatiebulletin NMU jeugdweekeind 2018

NMU gedragscode
Het beleid van de Stichting Nederlandse Magische Unie met betrekking tot het tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag is vastgelegd in de het beleidsdocument ‘NMU Gedragscode vrijwillige medewerkers’.
Deze gedragscode is van toepassing op alle vrijwilligers die een bijdrage leveren aan activiteiten van de Stichting NMU waarbij jeugd betrokken is. Alle vrijwilligers dienen de inhoud van de deze code te kennen en te verklaren zich daaraan te zullen houden.
De Stichting NMU kan van de vrijwilligers eisen een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Daarvoor geldt een aanvraagprocedure, die door de NMU kan worden gestart.
Voor alle deelnemers (pupillen en cursisten) aan NMU-activiteiten, met name het jaarlijkse goochelkamp, geldt een mission statement:
Ons weekeind statement:
We hebben respect voor elkaar en elkaars spullen. We maken er een gezellig en nuttig goochelweekend van. We doen ons best om elkaar te helpen en van elkaar te leren

Dagelijks Bestuur Stichting NMU Februari 2017

Lees en klik hieronder op de knop: de NMU Gedragscode vrijwillige medewerkers