NMU Goochelkampen voor jeugd

Jaarlijks organiseert de Stichting Nederlandse Magische Unie (NMU) een goochelkamp voor de jeugd. Dit werd gehouden in de herfstvakantie in groepsverblijf “De Wildwal in Lunteren” (vlak bij Ede op de Veluwe).

Deze kampen staan ook bekend onder de namen “NMU op-stap-weekeind” en “Magic in uitvoering”.
Het aantal deelnemers bedroeg de laatste jaren meestal 45 in de leeftijd van 10 – 18 jaar.

Dit jaar was het kamp online en niet in Lunteren
Vanwege Corona was het niet mogelijk om het normale kamp te organiseren vanwege de Corona.

Een 2-daags online evenement waarbij diverse topgoochelaars workshops gaven.

Er waren diverse online workshops, gegeven door de beste goochelaars van Nederland en België. De interactieve workshops werden gegeven via videobellen aan kleine groepen van maximaal 10 deelnemers, zodat je gegarandeerd goede instructies en persoonlijke aandacht kreeg. Tussen de workshops door kwamen we met alle deelnemers samen in het plenaire programma.

Vooraf aan het weekend kreeg iedereen een thuispakket opgestuurd met de benodigde materialen voor dit magische weekend.

De docenten
Onder andere:
Rob Mollien
Emiel Lensen,
Michael Divano,
Rico Weeland,
Peter Pelikaan
en vanuit Las Vegas: Niels Duinker!

Het plenaire programma werd gepresenteerd door:
Lukas Verstraete en Simon van Rhee (Zaterdag) en
Govert Komin en Kylian van Luijt (zondag).

Voor wie?
Het kamp is bedoeld voor jongeren die nóg beter willen leren goochelen. Deze virtuele editie van het kamp vraagt wel wat van het doorzettingsvermogen van de deelnemers. We zitten wat meer dan normaal vast in het programma en het is niet de bedoeling om even uit te loggen omdat je het niet kan volgen. Dit jaar was dus vooral geschikt voor echt leergierige jongeren die al een basis hebben in goochelkennis en vingervlugge kunde.

Leeftijd?
We willen geen leeftijdsgrens aangeven of andere criteria om mee te doen. Als jij gepassioneerd bent over de goochelkunst en het volhoudt om 100% van het weekend mee te doen, dan ben je van harte welkom!

 


 

NMU gedragscode
Het beleid van de Stichting Nederlandse Magische Unie met betrekking tot het tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag is vastgelegd in de het beleidsdocument ‘NMU Gedragscode vrijwillige medewerkers’.
Deze gedragscode is van toepassing op alle vrijwilligers die een bijdrage leveren aan activiteiten van de Stichting NMU waarbij jeugd betrokken is. Alle vrijwilligers dienen de inhoud van de deze code te kennen en te verklaren zich daaraan te zullen houden.
De Stichting NMU kan van de vrijwilligers eisen een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Daarvoor geldt een aanvraagprocedure, die door de NMU kan worden gestart.
Voor alle deelnemers (pupillen en cursisten) aan NMU-activiteiten, met name het jaarlijkse goochelkamp, geldt een mission statement:
Ons weekeind statement:
We hebben respect voor elkaar en elkaars spullen. We maken er een gezellig en nuttig goochelweekend van. We doen ons best om elkaar te helpen en van elkaar te leren

Dagelijks Bestuur Stichting NMU Februari 2017

Lees en klik hieronder op de knop: de NMU Gedragscode vrijwillige medewerkers