DE ORGANISATIE

De afkorting FISM staat voor Fédération Internationale des Sociétés Magiques. FISM is de internationale overkoepelende organisatie, die alle toonaangevende magische verenigingen over de gehele wereld samenbrengt. De federatie is opgericht in 1948 en bestaat uit meer dan 80 clubs. In totaal zijn meer dan 50 000 goochelaars uit meer dan 40 landen bij de FISM aangesloten. Ook de Stichting Nederlandse Magische Unie (NMU) is bij deze wereldfederatie aangesloten.
De FISM heeft als doelstellingen:

  • Fungeren als centraal internationaal platform om de goochelwereld te verenigen
  • Zich te presenteren als centraal communicatiepunt m.b.t. goochelaars en goochelen, waar ook ter wereld
  • Het verder ontwikkelen en op een hoger niveau brengen van de goochelkunst en de promotie daarvan
  • Het coördineren van activiteiten van aangesloten verenigingen, het versterken van hun mogelijkheden en het nastreven van wederzijdse dienstverlening en samenwerking
  • Het tegengaan van misbruik van originele acts, effecten, uitvindingen, presentaties en routines
  • Het organiseren van internationale activiteiten, zoals wereldkampioenschappen (2003 in Den Haag, 2006 in Stockholm, 2009 in Beijing, in 2012 in Blackpool en in 2015 in Rimini) en regionale kampioenschappen
  • In 2018 zal het wereldkampioenschap gehouden worden in Busan, Zuid korea

Meer informatie over de organisatie FISM vind u hier: http://www.fism.org

DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de FISM is het organiseren van de wereldkampioenschappen goochelen: “The World Championships of Magic” (WCM). Sinds 1948 worden om de drie jaar dergelijke kampioenschappen gehouden.
In recente jaren namen Nederlandse acts, geselecteerd door de Nederlandse Magische Unie deel aan de wereldkampioenschappen in Stockholm (2006), China (2009), Engeland (2012) en Rimini (2015).

Voor meer informatie over het de FISM World Championships of Magic kijkt u hier http://www.fism.org

EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN
Eens per drie jaar worden – doorgaans in het jaar voorafgaande aan de wereldkampioenschappen – continentale kampioenschappen gehouden. De selectie van Nederlandse acts gebeurt ook door de Nederlandse Magische Unie tijdens daartoe aangewezen voorrondes.

HOE KUNNEN NEDERLANDSE GOOCHELAARS DAAR AAN DEELNEMEN?
Deelname namens Nederland is alleen mogelijk via de Nederlandse Magische Unie. De NMU organiseert daartoe speciaal voorrondes. Deze voorrondes worden door de NMU in haar jaarprogramma’s bekend gemaakt. Om in aanmerking te komen mee te doen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De regelgeving hierover is terug te vinden op deze site. Voor meer informatie over deelname kunt u ook terecht bij de secretaris van het Dagelijks Bestuur van de NMU.