De Nederlandse Magische Unie: sinds 1951 erkend podium voor de goochelkunst

De Stichting Nederlandse Magische Unie, de NMU, is een overkoepelende organisatie van Nederlandse Goochelverenigingen.

De Stichting NMU is de autoriteit in Nederland op het gebied van de goochelkunst. Het doel van de stichting is het onderhouden van de contacten tussen goochelaars onderling en het stimuleren van kwaliteitsverbetering.
Dit doet zij door:

  • het regelmatig organiseren van een congres. Tijdens dit congres worden lezingen en workshops gehouden, treden topgoochelaars op en wordt een concours gehouden waarvan de winnaar zich Kampioen van Nederland mag noemen
  • het organiseren van studiedagen over diverse onderwerpen die met goochelen en theater te maken hebben
  • het organiseren van een jeugdweekeind voor jonge goochelaars
  • het ondersteuning van jeugdconcoursen, waaronder het Nederlands Juniorenkampioenschap
  • het uitgeven van een Nederlandstalig goochelvakblad, genaamd ‘Informagie’
  • het ondersteunen van activiteiten die de doelstellingen van de NMU nastreven

NIET ALLEEN GOOCHELAARS, OOK CLOWNS, JONGLEURS, MENTALISTEN, BALLONVOUWERS

De NMU is niet voor goochelaars alleen. Veel clubs hebben b.v. clowns die lid zijn, of jongleurs en mentalisten. Maar iedereen heeft wel een zekere affiniteit met de goochelkunst.

EN WAT DOET DE NMU VOOR BEGINNERS?
De NMU is er voor alle goochelaars, ook voor beginners. Het beste is lid te worden van een club. Van Youtube alleen leer je wel veel, maar er is niemand die je persoonlijk advies geeft. Dat gebeurt op clubs wel. Als de dichtstbijzijnde club te ver is of je om andere redenen niet bij een club wilt of kunt is er een mogelijkheid om je aan te melden als lid van de NMU MAGIC CLUB. Kijk maar even onder het kopje ‘lid worden’.

Als je bij de jongeren hoort is er ieder jaar een goochelkamp. We noemen dat het NMU Jongerenweekeind. Daar komen iedere keer meer dan 40 jongeren en er zijn meestal meer dan 10 docenten op allerlei gebied: theater, grime, bewegen op toneel, presenteren en natuurlijk heel veel goocheltechniek, van toneel tot close up en van kaarten tot zwevende ballen. We doen dat in Lunteren op de Veluwe. Mooi centraal voor de meesten.

LEDEN, DONATEURS EN KORTINGEN
Een ieder die lid is van een bij de NMU aangesloten vereniging noemen we NMU-lid. Leden hebben veel voordelen. Zij ontvangen het vakblad en krijgen (vaak grote) kortingen bij evenementen, een aantal goochelwinkels en andere dienstverleners in de sector van het variete.

Als je ook gebruik wilt maken van deze voordelen, maar geen clublid bent, kun je lid worden van de NMU Magic Club (donateur). Je krijgt het vakblad en een NMU-ledenpas, waarmee je de kortingen kunt krijgen. Je wordt dan ook per mail tussentijds op de hoogte gehouden van nieuwtjes en activiteiten. Dat kost maar euro 47,50 per jaar en je hoort er helemaal bij.

ORGANISATIESTRUCTUUR
De Stichting telt meer dan 20 goochelverenigingen, die samen ongeveer 550 leden hebben. Iedere vereniging heeft een eigen bestuur en een vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur (AB) van de stichting. Het AB komt twee keer per jaar bijeen om lopende zaken te bespreken. Het AB kiest het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB komt regelmatig bijeen, formuleert het beleid van de NMU, coordineert de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van of in samenwerking met de NMU worden gehouden, neemt alle beslissingen voor zover die niet zijn voorbehouden aan het AB en legt minimaal eenmaal per jaar verantwoording af bij het Stichtingsbestuur.

WERKGROEPEN EN COMMISSIES
Het DB kan werkgroepen en commissies in het leven roepen, die het DB ondersteunen bij het uitvoeren van haar taak. In recente jaren waren er werkgroepen die zich bezig hielden met internationale ontwikkelingen en met de toekomst van de NMU. Daarnaast bestaat de commissie “Gouden NMU speld”.

GOUDEN NMU SPELD
Nagenoeg ieder jaar wordt er tijdens het jaarlijks congres een onderscheiding uitgereikt aan de goochelaar die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse Goochelkunst of wegens andere bijzondere prestaties, bv het behalen van een wereldkampioenschap.

DE NMU IN DE INTERNATIONALE ARENA
De NMU is aangesloten bij de Federation Internationale des Societes Magiques, de FISM (International Federation of Magic Societies). De NMU heeft met een aantal landen afgesproken dat NMU-leden en NMU-donateurs korting krijgen op bepaalde activiteiten in die landen. Meestal zijn dat de nationale congressen en nationale kampioenschappen van die landen. Dit geldt al voor Zwitserland, Letland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Rusland, Italie en de Baltische landen. Binnen Europees verband wordt uitbreiding hiervan nagestreefd. Omgekeerd krijgen goochelaars uit die landen ook de NMU-korting op congressen in Nederland.

DE FISM
De FISM is een overkopelende internationale federatie die het grootste deel van de goochelverenigingen, associaties en federaties verenigt.
Lees verder…

DE PLANNINGSCYCLUS VAN DE NMU
Programmering 2013-2018; o.m. Nationale Congressen (NK) voor de Goochelkunst.