Dagelijks bestuur Nederlandse Magische Unie (NMU)

Jasper Oberon
President

Douwe Swierstra
Vice-president

Maarten Vermaak
Penningmeester

Kees Ros
Secretaris

Ledenadministratie

Henk Op den Brouw
ledenadministratie@denmu.nl
Clubs: via de clubsecretaris

Members NMU Magic Club (donateurs) via de penningmeester van de NMU: penningmeester@denmu.nl.

Secretariaat

Hr. C. Ros
Frankendaal 8
6715JK Ede

0318 – 624161
secretaris@denmu.nl

Redactie Informagie

Frederik van Meeteren
Vertrouwenspersoon

De NMU is gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer: 41199275.