Dagelijks bestuur Nederlandse Magische Unie (NMU)

René Laurant
President

Maarten Vermaak
Penningmeester

Thom van Sloten
Secretaris

Charly Crama
Lid

Reynier Jonkers
Lid

Ledenadministratie

Henk Op den Brouw
ledenadministratie@denmu.nl
Clubs: via de clubsecretaris

Members NMU Magic Club (donateurs) via de penningmeester van de NMU: penningmeester@denmu.nl.

Secretariaat

Thom van Sloten
Hoekenburglaan 34
2275 TE Voorburg

 

06 49987692
secretaris@denmu.nl

Redactie Informagie


Marcel Verbakel

redactie@informagie.nl

Frederik van Meeteren
Vertrouwenspersoon

De NMU is gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer: 41199275.