Dagelijks bestuur Nederlandse Magische Unie (NMU)

René Laurant
President

Maarten Vermaak
Penningmeester

Thom van Sloten
Secretaris

Charly Crama
Lid

Reynier Jonkers
Lid

Arjan van Vembde
Adviseur voor het DB

Ledenadministratie

Henk Op den Brouw
ledenadministratie@denmu.nl
Clubs: via de clubsecretaris

Members NMU Magic Club (donateurs) via de penningmeester van de NMU: penningmeester@denmu.nl.

Secretariaat

Thom van Sloten
Hoekenburglaan 34
2275 TE Voorburg

 

06 49987692
secretaris@denmu.nl

Redactie Informagie


Marcel Verbakel

redactie@informagie.nl

Frederik van Meeteren
Vertrouwenspersoon

De NMU is gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer: 41199275.