Dagelijks bestuur Nederlandse Magische Unie (NMU)

René Laurant
President

Maarten Vermaak
Penningmeester

Thom van Sloten
Secretaris

Charly Crama
Lid

Reynier Jonkers
Lid

Arjan van Vembde
Adviseur voor het DB

Ledenadministratie

Henk Op den Brouw
ledenadministratie@denmu.nl
Clubs: via de clubsecretaris

Members NMU Magic Club (donateurs) via de penningmeester van de NMU: penningmeester@denmu.nl.

Secretariaat

Hr. C. Ros
Frankendaal 8
6715JK Ede

0318 – 624161
secretaris@denmu.nl

Redactie Informagie

Frederik van Meeteren
Vertrouwenspersoon

De NMU is gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer: 41199275.