Informagie
Het digitale vakblad voor de goochelkunst Informagie is een uitgave van de Nederlandse Magische Unie (NMU) en is te lezen via de website www.informagie.nl

Redactie Informagie
Hoofdredactie: Marcel Verbakel redactie@informagie.nl
Eindredacteur: Bert Speelman
Vormgever: Hilbert Geerling

Secretariaat NMU
Thom van Sloten
secretaris@denmu.nl

Penningmeester NMU
Maarten Vermaak, penningmeester@denmu.nl

Ledenadministratie NMU: Henk Op den Brouw (ledenadministratie@denmu.nl)

Meld u aan bij de NMU Magic Club
U ontvangt de nieuwsbrief via e-mail, een ledenpas, mailings met informatie en kortingen. Kosten per jaar: € 47,50. Aanmelden via deze website.

Dagelijks Bestuur van de NMU
René Laurant (president), Maarten Vermaak (penningmeester), Thom van Sloten (secretaris), Reynier Jonkers en Charly Crama.

Website
www.denmu.nl

Betalingen
T.n.v. De Nederlandse Magische Unie
Bankreknr. 2530095 (ING te Wierden)
IBAN: NL31INGB0002 5300 95, BIC: INGBNL2A

Alle rechten van trucbeschrijvingen en artikelen blijven voorbehouden aan de auteurs. Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en de desbetreffende auteur.

ISSN 2211-3363

De NMU is gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer: 41199275.