Informagie
Het digitale vakblad voor de goochelkunst Informagie is een uitgave van de Nederlandse Magische Unie (NMU) en verschijnt 4 x per jaar. Het blad is ook te lezen via de website www.informagie.nl

Redactie NMU
Hoofdredacteur: Rob Ziekman
R.ziekman@tiscali.nl  T.: 0485-314913

Tekstredacteur:  Aris Smit
Eindredacteur: Bert Speelman
Webredacteur: Evert Warrink,  webredactie@denmu.nl

Redactie Informagie
Hoofdredacteur: Jean-Paul Broekhuizen, redactie@informagie.nl
Eindredacteur: Bert Speelman
Vormgever: Hilbert Geerling

Secretariaat NMU
Kees Ros
Frankendaal 8, 6715JK Ede
0318-624161, c.ros@chello.nl

Penningmeester NMU
Dhr. M. Blommestijn
Citroenvlinderstraat 4
1432 ME Aalsmeer
penningmeester@goochelen-nmu.nl

Ledenadministratie NMUHenk Op den Brouw

Losse Abonnementen
U kunt zich alleen abonneren op het vakblad door lid te worden van de NMU Magic Club. U bent dan donateur en krijgt hiervoor een ledenkaart toegestuurd waarmee u kortingen kunt krijgen en een inlogcode om ons blad Informagie te kunnen lezen. Verder wordt u op de hoogte gehouden middels nieuwsbrieven via de e-mail art.

Meld u aan bij de NMU Magic Club
U ontvangt het vakblad via de mail, een ledenpas, mailings met informatie en kortingen. Kosten per jaar: € 47,50. Aanmelden is mogelijk via Dynamite Magic, Magicshop, RAN MagicTainment of via de website van de NMU: www.DeNMU.nl

Dagelijks Bestuur van de NMU
Jasper Oberon (president), Douwe Swierstra (vice-president), M. Bommestijn (penningmeester) Henk Op den Brouw (ledenadministratie), Martin Paul (promotie, marketing & werving), Kees Ros (secretaris).

Website
www.DeNMU.nl
Webredacteur: Evert Warrink,  webredactie@denmu.nl

Betalingen
T.n.v. De Nederlandse Magische Unie
Bankreknr. 2530095 (ING te Wierden)
IBAN: NL31INGB0002 5300 95, BIC: INGBNL2A

Advertentietarieven
1/1 pagina € 250,00
1/2 pagina € 140,00
1/4 pagina €   80,00
1/8 pagina €   50,00

Bij plaatsing in vier achtereenvolgende wordt 25% korting verleend.

Alle rechten van trucbeschrijvingen en artikelen blijven voorbehouden aan de auteurs. Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en de desbetreffende auteur.

ISSN 2211-3363

De NMU is gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer: 41199275.