Informagie
Het digitale vakblad voor de goochelkunst Informagie is een uitgave van de Nederlandse Magische Unie (NMU) en is te lezen via de website www.informagie.nl

Redactie NMU Website
Webredacteur: Evert Warrink
webredactie@denmu.nl

Redactie Informagie
Hoofdredacteur: Jean-Paul Broekhuizen, redactie@informagie.nl
Eindredacteur: Bert Speelman
Vormgever: Hilbert Geerling

Secretariaat NMU
Kees Ros
Frankendaal 8, 6715JK Ede
0318-624161, c.ros@chello.nl

Penningmeester NMU
Maarten Vermaak
penningmeester@goochelen-nmu.nl

Ledenadministratie NMU Henk Op den Brouw

Losse Abonnementen
U kunt zich alleen abonneren op het vakblad door lid te worden van de NMU Magic Club. U bent dan donateur en krijgt hiervoor een ledenkaart toegestuurd waarmee u kortingen kunt krijgen en een inlogcode om ons blad Informagie te kunnen lezen. Verder wordt u op de hoogte gehouden middels nieuwsbrieven via de e-mail art.

Meld u aan bij de NMU Magic Club
U ontvangt het vakblad via de mail, een ledenpas, mailings met informatie en kortingen. Kosten per jaar: € 47,50. Aanmelden is mogelijk via Dynamite Magic, Magicshop, RAN MagicTainment of via de website van de NMU: www.DeNMU.nl

Dagelijks Bestuur van de NMU
Jasper Oberon (president), Douwe Swierstra (vice-president), Maarten Vermaak (penningmeester), Kees Ros (secretaris).

Website
www.denmu.nl
Webredacteur: Evert Warrink,  webredactie@denmu.nl

Betalingen
T.n.v. De Nederlandse Magische Unie
Bankreknr. 2530095 (ING te Wierden)
IBAN: NL31INGB0002 5300 95, BIC: INGBNL2A

Alle rechten van trucbeschrijvingen en artikelen blijven voorbehouden aan de auteurs. Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en de desbetreffende auteur.

ISSN 2211-3363

De NMU is gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer: 41199275.